Jak podat žádost na SPS

Předkládané doklady a náležitosti:

  • žádost o vydání plavebního dokladu (PDF),
  • lékařský posudek vydaný praktickým nebo závodním lékařem na předepsaném formuláři a ne starší 3 měsíců (PDF),
  • 1 fotografie rozměru 3,5 x 4,5 cm ne starší než 1 rok,
  • kolkové známky v hodnotě 500,- Kč,
  • osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla, od osoby pověřené ověřováním praktických dovedností při vedení malého plavidla (pokud požadujete způsobilost M nebo S bez omezení výkonu motoru nebo plochy plachet),
  • v případě nezletilosti žadatele souhlas zákonného zástupce.
Písemnou žádost na předepsaném formuláři spolu s příslušnými doklady je možno zaslat na příslušnou pobočku Státní plavební správy, nebo ji podat osobně, nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem zkoušky !

POBOČKA PRAHA

Státní plavební správa - pobočka Praha
Jankovcova 4
P.O. BOX 28
170 04 Praha 7

tel: 234 637 111
e-mail: pobocka@spspraha.cz

Provoz pro veřejnost:
pondělí, středa 8.00 - 11.30, 13.00 - 17.00

POBOČKA DĚČÍN

Státní plavební správa - pobočka Děčín

Husitská 1403/8
405 02 Děčín VI

tel: 412 557 411
e-mail: pobocka@spsdecin.cz

POBOČKA PŘEROV

Státní plavební správa - pobočka Přerov

Bohuslava Němce 640
750 00 Přerov

tel: 581 250 911, 581 200 156
e-mail: pobocka@spsprerov.cz

Provoz pro veřejnost (všechny pobočky):
pondělí, středa 8.00 - 11.30, 13.00 - 17.00

Více informací na www.spspraha.cz