Jak podat žádost na MD ČR

Podmínky pro vydání průkazu způsobilosti s oprávněním "C":

 1. žádost [PDF, WORD] s osobními daty žadatele + správní poplatek 500,- Kč (kolek)
 2. úspěšné složení teoretické zkoušky před komisí MD ČR z následujících odborností:
  1. základy námořního práva a COLREG
  2. plavební nauka
  3. námořní navigace
  4. meteorologie
  5. základy angličtiny
  6. základy poskytování první pomoci
 3. úspěšné složení praktické zkoušky před zkušebním komisařem na moři a doložená praxe v délce námořní plavby minimálně 100 námořních mil pod dohledem velitele jachty (lodní deník, jachtařská knížka, potvrzení o praxi - výcvikové středisko) nebo doložení průkazu způsobilosti MPZ - 2 (C) (vydaný Státní plavební správou) a doložení praxe v délce námořní plavby minimálně 500 námořních mil (lodní deník, jachtařská knížka [vzor GIF])
 4. osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem MD ČR, ne starší 3 měsíců k podání žádosti
 5. minimálně 18 let věku
 6. 2x barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele.
Podmínky pro vydání průkazu způsobilosti s oprávněním "B" :
 1. žádost [PDF, WORD] s osobními daty žadatele + správní poplatek 500,- Kč (kolek)
 2. doložený platný průkaz způsobilosti pro oblast plavby C
 3. úspěšné složení teoretické zkoušky z následujících odborností:
  1. základy námořního práva a COLREG
  2. plavební nauka
  3. námořní navigace
  4. meteorologie
  5. základy angličtiny
  6. základy poskytování první pomoci
 4. doložená praxe v délce námořní plavby minimálně 1000 námořních mil ve funkci velitele jachty a 1500 námořních mil pod dohledem velitele jachty (lodní deník, jachtařská knížka [vzor GIF])
 5. osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem MD ČR, ne starší 3 měsíců k podání žádosti
 6. 2x barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele.
Podmínky pro vydání průkazu způsobilosti s oprávněním "A":
 1. žádost [PDF, WORD] s osobními daty žadatele + správní poplatek 500,- Kč (kolek)
 2. doložený platný průkaz způsobilosti pro oblast plavby B
 3. úspěšné složení teoretické zkoušky z následujících odborností:
  1. základy námořního práva a COLREG
  2. plavební nauka
  3. námořní navigace
  4. meteorologie
  5. základy angličtiny
  6. základy poskytování první pomoci
 4. doložená praxe v délce námořní plavby min. 5000 námořních mil ve funkci velitele jachty ve vzdálenosti více než 10 námořních mil od pobřežní linie
 5. osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem MD ČR, ne starší 3 měsíců k podání žádosti
 6. platný všeobecný průkaz radiotelefonisty nebo vyšší, vydaný ČTÚ nebo jiným telekomunikačním úřadem členského státu EU,
 7. 2x barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele
Ministerstvo dopravy
nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Spojovatelka : 225 131 111
Fax podatelny : 225 131 184

Stanovené návštěvní hodiny pro vyřizování záležitostí spojených s vystavováním a prodlužováním planosti průkazů způsobilosti velitelů jachet jsou:

Pondělí: 09:00 - 17:30
Středa: 09:00 - 17:30


Příslušný pracovník oddělení Jaroslava Toufarová, tel: 225 131 225