Lektoři

kpt. Milan Mařík

Milan MaříkNarozen 19. března 1946 v Poličce. Vystudoval Střední průmyslovou školu v Děčíně, obor Provoz a ekonomika lodní dopravy. Pracoval jako strojník u ČSPLO, strojvedoucí motorové trakce v Lokodepo Vršovice, inspektor Státní plavební správy a dnes působí ve funkci kapitána lodi Czechie provozované Evropskou vodní dopravou. Je soudním znalcem v oborou ekonomika a doprava.

Kontakt: Kamenice 90, 251 68 Kamenice
tel: 606 829 111, 204 673 658


kpt. Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS.

Milan Říha Narozen 31. srpna 1969 v Praze. Vystudoval Střední ekonomickou školu v Praze, obor Všeobecná ekonomika, Vysokou vojenskou technickou školu v Liptovském Mikuláši, spojovací fakultu, obor velitelsko-štábní a Českou zemědělskou univerzitu v Praze, fakultu provozně-ekonomickou, obor Ekonomika a management (doktorské studium). Pedagogické vzdělání získal na Technické univerzitě v Liberci.
Pracoval jako chemický instruktor Zabezpečovacího pluku Federálního ministerstva vnitra, ekonomický náměstek firmy prodávající zbraně, střelivo a vojenský materiál. Od roku 1999 do 2013 působil jako odborný pedagog a vedoucí předmětové skupiny krizového řízení na Vyšší odborné škole TRIVIS. Je autorem 55 učebnic, monografií, odborných publikací a mnoha odborných článků v periodickém tisku.
V současné době působí jako ředitel akciové společnosti Český faktoring.

Kontakt: Ve Žlíbku 2483/73, 193 00 Praha 9
tel: 724 104 536, email: ing.milan.riha@gmail.com