Rozsah oprávnění A, B, C

Pro vedení námořní a rekreační jachty jsou ve smyslu zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě ve znění vyhlášek č. 315/2000 Sb., 149/2001 Sb. a 135/2013 Sb., platné tyto průkazy způsobilosti:

Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty

  1. průkaz s oprávněním A zahrnuje plavbu jachty bez omezení plavby,
  2. průkaz s oprávněním B zahrnuje plavbu jachty s omezením plavby do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie,
  3. průkaz s oprávněním C zahrnuje námořní plavbu jachty o maximální délce do 16 m s omezením plavby do 20 námořních mil od pobřeží linie, pokud síla větru nepřesáhne 6° Beaufortovy stupnice větru.
Průkaz způsobilosti k vedení rekreační jachty
zahrnuje námořní plavbu jachty o maximální délce 12 metrů, v pásmu pobřežního moře, stanoveném pobřežním státem, až po hranici nepřesahující 12 námořních mil měřených od základních linií, pokud síla větru nepřesáhne 4° Beaufortovy stupnice větru.

Doba platnosti průkazů velitele námořní jachty je 5 let a průkazu rekreační jachty 10 let.