Správní poplatky spojené se zákonem o zbraních

stanovené podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Položka 16
a) Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu obsahující neoprávněně provedené zápisy (vydání duplikátu) 100,- Kč
Poznámky
Neupotřebitelným dokladem, průkazem, osvědčením nebo obdobnou listinou se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti.

Položka 30
a) Přijetí žádosti o vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění 700,- Kč
b) Přijetí žádosti o vydání zbrojní licence za každou skupinu rozsahu oprávnění 1 500,- Kč
c) Přijetí žádosti o vydání průkazu zbraně 300,- Kč
d) Přijetí žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu za každou další skupinu rozsahu oprávnění 700,- Kč
e) Přijetí žádosti o rozšíření skupin zbrojní licence za každou další skupinu rozsahu oprávnění 1 500,- Kč
Zmocnění
  1. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a) nebo c) této položky, až na 50 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.
  2. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene b) nebo c) této položky až na 200,- Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny názvu, sídla, změny provozovny nebo identifikačního čísla podnikající fyzické nebo právnické osoby.
Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky na 100,- Kč, jde-li o zbraně sportovních střelců, členů sportovních klubů a o zbraně myslivců, členů mysliveckých sdružení.
Poznámky
  1. Za vydání duplikátů dokladů uvedených v písmenech a) až c) této položky se vybírá poplatek podle položky 16 písmene a) tohoto sazebníku.
  2. Za vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek podle písmene a) této položky.

Položka 31
  týden měsíc
a) Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice na dobu určitou, nejdéle na 300,- Kč 800,- Kč
b) Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice na dobu neurčitou 1 500,- Kč
c) Přijetí žádosti o vydání povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně - za každou žádost 300,- Kč
d) Vydání povolení k vystavování zbraní 100,- Kč
e) Přijetí žádosti o jmenování zkušebním komisařem 200,- Kč
f) Přijetí žádosti o udělení výjimky k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie "A" 1000,- Kč
g) Přijetí žádosti o vydání povolení k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie "B" 200,- Kč
h) Přijetí žádosti o vydání povolení k vystavování zbraní 1 500,- Kč

Položka 32
a) Vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně 31) 10 000,- Kč
b) Kusové a opakované kusové ověřování 31) 150,- Kč
c) Ověřování zbraně 31) opatřené zkušební značkou 500,- Kč
d) Vydání protokolu o kontrole zbraně bez zkušební střelby a označení 31) 100,- Kč
e) Vydání rozhodnutí o zařazení zbraně nebo střeliva do kategorie 31) 500,- Kč
f) Vydání certifikátu o typové kontrole střeliva 31) 10 000,- Kč
g) Vydání certifikátu o typové zkoušce pyrotechnického výrobku 31) nebo certifikátu o posouzení shody 10 000,- Kč
h) Prodloužení platnosti vydaných certifikátů o homologaci střelné zbraně, vydání rozhodnutí o potvrzení platnosti certifikátu o posouzení shody 50%
i) Kusové a opakované kusové ověřování historické střelné zbraně 300,- Kč
j) Ověřování historické střelné zbraně opatřené zkušební značkou 31) 1 000,- Kč

Položka 33
a) Přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva 800,- Kč
b) Přijetí žádosti o vydání jednorázového dokladu o povolení přepravy zbraní, nebo střeliva 300,- Kč
c) Přijetí žádosti o vydání povolení přepravovat zbraně nebo střelivo 500,- Kč
d) Přijetí žádosti o vydání evropského zbrojního pasu 700,- Kč
e) Přijetí žádosti o prodloužení evropského zbrojního pasu 700,- Kč
f) Zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu 100,- Kč
Zmocnění
Správní úřad může snížit poplatek podle písmene d) této položky až na 50 Kč, vydává-li evropský zbrojní pas v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.
Osvobození
  1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijetou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.
  2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.