GPS - moderní způsob navigace

Osmihodinový kurz je zaměřen na technologii globálních navigačních systémů se zaměřením na GPS (globální polohovací systém), který je v současné době schopen určit polohu přijímače s přesností cca 10 metrů a to bez nutnosti použití papírových map.

V kurzu budou přednášena tato témata:

 • princip fungování GPS navigace;
 • navigační satelitní systémy (GLONASS, GALILEO);
 • podsystémy GPS (kosmický, řídící, uživatelský);
 • výpočet polohy pomocí GPS;
 • výhody a nevýhody ručních GPS;
 • výhody a nevýhody plotterů GPS;
 • mapové a nemapové GPS;
 • druhy map a licenční politika;
 • přenos údajů z GPS do mapy a zadávání souřadnic z map do GPS, korekce;
 • zkratky používané v GPS;
 • jak si správně vybrat GPS přístroj;
 • přehled publikací a webových stránek pojednávajících o GPS;
 • praktická ukázka práce s GPS přístrojem;
 • diskuse.
Absolvent obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Cena: zdarma (pro členy EUNJ, PČR, ZZS, HZS, AČR a městských a obecních policií)
1.000,- Kč (ostatní)