Co je to LRC

Od ledna 2008 se mohou čeští jachtaři zúčastnit kurzů LONG RANGE CERTIFICATE a získat tak Osvědčení o absolvování praktického výcviku v použití komunikační techniky v rámci systému GMDSS v rozsahu požadavků CEPT ERC/REC 31-05. A právě předložení tohoto "Osvědčení" je podmínkou pro připuštění ke zkoušce odborné způsobilosti k získání průkazu "Všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby" (LRC) na Českém telekomunikačním úřadě.

Možná se budete ptát, k čemu vám takový průkaz bude dobrý? Jeho držitel je oprávněn totiž obsluhovat lodní stanice využívající všechna kmitočtová pásma systému GMDSS a to na lodích, které nemusí být vybaveny tímto systémem povinně, tzn. loděmi NON-SOLAS (loděmi do 300 BRT). Tedy vycházeje z litery vyhlášky č. 157/2005 Sb., může takový jachtař využívat i středovlnné vysílací rádiové stanice vybavené DSC kontrolérem. Zde se již může dovolat na vzdálenost několika desítek až stovek námořních mil. Takovýto komfort ocení jachtař zejména při dálkových plavbách či přeplavbách např. Atlantiku.

Kurz je akreditován Námořním úřadem České republiky a trvá celkem 3 dny. Těm jachtařům, kteří vlastní Osvědčení o absolvování kurzu Short Range Certificate může být kurz LRC zkrácen na 2 dny. Od ceny kurzu LRC Námořní akademie ČR odečítá částka zaplacenou v kurzech SRC též u firmy Ing. Vladislav Strych.