Co je to SRC

V květnu 2005 vešla v účinnost vyhláška Ministerstva informatiky ČR č. 157/2005 Sb., která umožňuje také českým jachtařům vykonat zkoušku odborné způsobilosti k získání průkazů SRC (Short Range Certificate) a LRC (Long Range Certificate), jež obsluhu opravňují použít DSC (Digital Selective Calling - digitální selektivní volání) kontrolér. Ten se buď přidá k běžné VKV radiostanici, anebo je již integrován v radiostanici samotné.

Smyslem DSC kontroléru je upozornit obsluhu volané radiostanice, aniž by musela nepřetržitě fyzicky poslouchat, že se někdo snaží o navázání spojení. Automaticky pak tento systém poskytuje určité identifikační informace o volající radiostanici. DSC je jednou ze součástí systému GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System - celosvětový námořní tísňový a bezpečnostní systém).

Pomineme-li ne nepodstatný fakt, že se digitální signál šíří za jinak stejných podmínek na větší vzdálenosti než hlasem modulovaný signál, má DSC význam především tehdy, dostane-li se plavidlo do situace, která vyžaduje vysílat tísňové volání.

Většina informací se vloží do DSC kontroléru před vyplutím (např. identifikační číslo stanice - MMSI, základní data o lodi apod., další data si v případě nutnosti DSC kontrolér dokáže stáhnout z ostatních palubních přístrojů (např. GPS) a jen velmi malý zlomek dat je požadován po obsluze. A tak dostane-li se plavidlo do situace vyžadující vyslat signál MAYDAY, stačí když obsluha odsune kryt červeného tlačítka "DISTRESS", podrží jej cca 5 sekund a o vše ostatní se postará DSC kontrolér. Tedy vyšle v anglickém jazyce tísňovou zprávu, která obsahuje všechny požadované údaje. I kdyby obsluha nebyla schopna vložit údaje, jež nezíská DSC kontrolér automaticky, zpráva má dostatečně vypovídající schopnost, aby plně postačila k rozjetí záchranné akce.