E-shop

Ochrana obyvatelstva před následky použití zbraní hromadného ničení

Publikace se snaží srozumitelným jazykem přiblížit čtenářům složitou problematiku zbraní hromadního ničení a ochranu před nimi.

Cena: 300,- Kč  |    Objednat:  ks

Radiooperátor pro námořní pohyblivou službu

Učebnice pro přípravu na zkoušky omezeného/všeobecného průkazu radiotelefonisty pro námořní pohyblivou službu a vnitrozemské vodní cesty na ČTÚ. Obsahuje nově zpracované požadavky ČTÚ na ústní zkoušku z anglického jazyka.

Cena: 200,- Kč  |    Objednat:  ks

Vůdce malého plavidla 12té aktualizované vydání

Učebnice pro přípravu na zkoušky vůdce malého plavidla na Státní plavební správě. Obsahuje všechny testové otázky včetně vyhodnocovacího klíče a jednotlivé kapitoly vysvětlují obsah jednotlivých otázek. Učebnice je standardem vzdělávání vůdců malých plavidel v České republice.

Cena: 450,- Kč  |    Objednat:  ks

GMDSS - Short Range Certificate

Učebnice pro přípravu na zkoušky SRC na Českém telekomunikačním úřadě. Obsahuje podrobný manuál pro ovládání vysílací rádiové stanice RAYMARINE 54E s DSC kontrolérem, všechny zkušební otázky a učební texty objasňujícím problematiku používání VKV radiostanic s DSC na moři.

Cena: 200,- Kč  |    Objednat:  ks

GMDSS - Long Range Certificate

Učebnice pro přípravu na zkoušky LRC na Českém telekomunikačním úřadě. Obsahuje kompletní manuál pro ovládání vysílací rádiové stanice ICOM M801-GMDSS s DSC kontrolérem pracující na středních vlnách a všechny zkušební otázky.

Cena: 200,- Kč  |    Objednat:  ks

SART - Search And Rescue Transponder

SART slouží k lokalizaci plavidla v nouzi nebo záchranného ostrůvku či trosečníka, jestliže se záchranné plavidlo přiblíží na vzdálenost cca 6 NM a při pátrání používá radar. Záchranáři tak dokáží s přesností okolo 150 m nalézt i velmi malý objekt v moři. Tato skripta jsou věnována transpondéru firmy McMurdo.

Cena: 50,- Kč  |    Objednat:  ks

EPIRB - Emergency Position Indicating Radio Beacon

EPIRB radiobóje umožňuje velmi přesnou lokalizaci plavidla v nouzi nebo záchranného ostrůvku či trosečníka. Vysílá signály, které dokáže zachytit satelit a následně tyto předat záchranným jednotkám, jenž provedou vlastní záchrannou akci. Dokáže nepřetržitě vysílat až po dobu 100 hodin. V oblasti plavby A2 je povinnou výbavou všech lodí.

Cena: 100,- Kč  |    Objednat:  ks

RADAR - Radio detection and ranging

Učebnice pro přípravu na zkoušky Vedení plavidla pomocí radaru na Státní plavební správě. Obsahuje podrobný manuál pro ovládání radaru RAYMARINE C70, všechny zkušební otázky a učební texty objasňující problematiku používání radaru na vodních cestách a fyzikální principy jeho fungování.

Cena: 250,- Kč  |    Objednat:  ks

NAVTEX

Celosvětový systém pro vysílání námořních navigačních, meteorologických a varovných zpráv NAVTEX patří do základního souboru prostředků v rámci systému GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). Dedikovaný přijímač umožňuje jachtařům přijímat informace MSI týkající se např. povětrnostních varování, bezpečnostních sdělení, pátracích akcí apod. a to s dosahem několik desítek námořních mil. Brožura je vhodná pro přípravu na zkoušky SRC a LRC.

Cena: 150,- Kč  |    Objednat:  ks

Navigace

Učebnice pro přípravu velitelů námořních jachet z předmětu "NAVIGACE" pro oblast plavby "C" a "B", která byla schválena Ministerstvem dopravy České republiky pod č.j. 16/2010-230-NPL/2 dne 29.1.2010.

Cena: 550,- Kč  |    Objednat:  ks

Prosím zaslat formou dobírky na adresu:

Jméno a příjmení: *
Ulice: *
PSČ: *
Město: *
Email: *

Poštovné a balné:

120 Kč
Cena celkem: KčE-shop provozuje:
Námořní akademie České republiky s.r.o.
Ve Žlíbku 2483/73
193 00 Praha 9
tel: 281923823, 724104536
email: nacr@volny.cz
IČ: 27376842 DIČ: CZ27376842
Živnostenské oprávnění: č.j. 2005/1513/Be; Ev.č. 310014-1034747 vydaný ÚMČ Praha 20