Lektoři

kpt. Milan Mařík

Milan MaříkNarozen 19. března 1946 v Poličce. Vystudoval Střední průmyslovou školu v Děčíně, obor Provoz a ekonomika lodní dopravy. Pracoval jako strojník u ČSPLO, strojvedoucí motorové trakce v Lokodepo Vršovice, inspektor Státní plavební správy a dnes působí ve funkci kapitána lodi Czechie provozované Evropskou vodní dopravou. Je soudním znalcem v oborou ekonomika a doprava.

Kontakt: Kamenice 90, 251 68 Kamenice
tel: 606 829 111, 204 673 658


kpt. Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS.

Milan ŘíhaNarozen 31. srpna 1969 v Praze. Vystudoval Střední ekonomickou školu v Praze, obor Všeobecná ekonomika, Vysokou vojenskou technickou školu v Liptovském Mikuláši, spojovací fakultu, obor velitelsko-štábní a dále Důstojnickou školu SNB, PS a VMV v Holešově. Pracoval jako chemický instruktor štábu Zabezpečovacího pluku Federálního ministerstva vnitra v Praze, ekonomický náměstek firmy prodávající zbraně, střelivo a vojenský materiál a od roku 1999 působí jako odborný pedagog na Vyšší odborné škole TRIVIS, kde v současnosti zastává funkci vedoucího katedry krizového řízení. Na technické univerzitě v Liberci si doplnil pedagogické minimum. Má státní zkoušku z psaní na stroji zvýšenou rychlostí a státní zkoušku na zpracování textu na počítači. Absolvoval též vyšší odbornou školu, obor Krizové řízení. Je autorem desítek učebnic a mnoha odborných článků v periodickém tisku [přehled publikační činnosti].

Kontakt: Ve Žlíbku 2483/73, 193 00 Praha 9
tel: 724 104 536, 281 923 823

Ing. Vladislav Strych

Vladislav StrychNarozen 29. 12. 1961 v Brně. Vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou a dále Vysoké učení technické - fakultu strojní. Pracoval jako odborný asistent na VUT v Brně, Státním výzkumném ústavu pro stavbu strojů Praha - Běchovice. Od roku 1990 do roku 2006 podnikal v oboru vzdělávání jachtařů, informačních technologií a vrcholového managementu. Od října 2006 dosud pracuje jako vedoucí analytik firmy PragoData Consulting s.r.o. a aktivně spolupracuje s Námořní akademií České republiky s.r.o. jako manager kurzů Short Range Certificate a Long Range Certificate. Je aktivním jachtařem a potápěčem.

Kontakt: Vojtova 767/1, 639 00 Brno-Štýřice
tel: 607 500 985

Ing. Vlasta Kopsová

Vlasta KopsováNarozena 10. srpna 1978 v Českém Krumlově. Absolvovala Agronomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze, obor zahradnictví. Po absolutoriu strávila rok studiem angličtiny v Londýně, v jehož průběhu složila mezinárodně uznávanou zkoušku FCE. Po návratu do Čech pracovala nejdříve jako lektor angličtiny, posléze jako Head Teacher v jazykové škole LITE. V roce 2006 úspěšně absolvovala kurz pro lektory angličtiny a získala mezinárodně uznávané lektorské osvědčení TEFL. V roce 2006 a 2007 pracovala jako učitel angličtiny na Soukromém gymnáziu Pod Vyšehradem a Na Dlouhém lánu. Od roku 2008 je držitelkou Short Range Certificate a Long Range Certificate. Je Velitelem námořní jachty pro oblast plavby "C".

Kontakt: vlastakopsova@gmail.com