Lektoři

Bc. Veronika Macová, DiS.

Veronika Macová Narozena 19. října 1988 v Sušici. Vystudovala TRIVIS - střední školu veřejnoprávní v Praze. Dále absolvovala TRIVIS - vyšší odbornou školu prevence kriminality a krizového řízení, obor prevence kriminality, kde získala titul DiS. Titul Bc. získala na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, v oboru sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Během studia absolvovala 550 hodin praktické činnosti v oboru. Na této vysoké škole v současnosti dokončuje bakalářské vzdělání v oboru Zdravotně-sociální pracovník. V rámci tohoto oboru absolvovala 1 000 hodin praxe. Současně na PVŠPS studuje bakalářský program jednooborové psychologie. Má dokončený výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii orientovaný daseinsanalyticky, a to v rozsahu více než 500 hodin. V současnosti působí jako senior social worker v Diakonii ČCE - SCPS. Již čtvrtým rokem pracuje s osobami ohroženými obchodem s lidmi, anebo vykořisťováním v oblasti nucené práci či nucené prostituce.

Kontakt: veronika.macova@atlas.cz, Tel.: +420 775 324 588


JUDr. Ing. Bohumil Kos Ph.D.

Bohumil Kos Narozen 12. května 1967. Vystudoval gymnázium v Jindřichově Hradci a poté Vysokou školu ekonomickou, obchodní fakultu, obor ekonomika zahraničního obchodu a poté Moskevský státní institut mezinárodních vztahů, fakultu mezinárodních vztahů. Absolvoval v roce 1991 s vyznamenáním a získal titul Ing. Absolvoval Univerzitu Karlovu v Praze, právnickou fakultu, kde získal jak titul JUDr. tak titul Ph.D. v oboru finančního práva.
Od roku 1995 je členem Mezinárodní daňové asociace, daňovým poradcem a členem Komory daňových poradců a její odborné sekce pro otázky mezinárodního zdanění a cel.
V současné době pracuje jako samostatný daňový poradce. Má praktické zkušenosti z účasti a řízení rozsáhlých projektů v oblasti mezinárodních transakcí, zahraničních investic do ČR, fúzí a akvizicí, restrukturalizací a reorganizací a v bolasti zdanění společností z oblasti finančního sektoru.

Kontakt: Děčínská 12, 190 00 Praha 9, bohumil.kos@volny.cz, Tel.: +420 603 410 433


Ing. Ivo Brůžek

Ing. Ivo Brůžek Narozen 8. 9. 1957. Je absolventem Gymnázia Zikmunda Wintera v Rakovníku, vystudoval fakultu národohospodářskou Vysoké školy ekonomické Praha, obor finance a úvěr. V letech 1990 - 1993 byl členem rady Městského úřadu v Rakovníku. V letech 1993 - 2009 pracoval jako manažer a ředitel reklamní agentury Agentura Regia Rakovník. Od roku 2008 dosud působí mj. jako lektor řady rekvalifikačních kurzů v rámci grantů vypisovaných Evropskou unií. Má bohaté zkušenosti s řízením pracovních týmů různé velikosti, s projektovým řízením, zaváděním systému řízení kvality dle ISO 9001:2008, reklamou, PR, marketingem a managementem na různé úrovni řízení. Je držitelem certifikátu ECDL Core. Aktivně působí jako tazatel řady sociologických projektů agentury SC & C, mj. mezinárodních projektů SHARE a PIAAC, týkajících se vzdělávání a ověřování gramotnosti dospělých.

Kontakt: ivo.bruzek@seznam.cz, tel.: +420 607 503 403; +420 605 102 666


PhDr. Michaela Kratochvílová

PhDr. Michaela Kratochvílová Narozena 24. 7. 1967 v Jablonci nad Nisou. Vystudovala gymnázium v Praze 3 a poté Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor vědecké informace a knihovnictví. Od roku 1992 do roku 2011 působila jako lektorka různých kurzů a od roku 2011 dosud působí jako učitelka odborných předmětů na střední a vyšší odborné škole TRIVIS v Praze. V roce 1995 úspěšně složila závěrečnou zkoušku o rozšíření pedagogické způsobilosti pro učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - historie. V roce 2003 složila státní rigorózní zkoušku.

Kontakt: Kratichvost@centrum.cz, tel.: +420 606 637 475