Osnovy kurzu SRC

 • délka kurzu GMDSS/SRC je 1 den (obvykle sobota nebo neděle)
 • účastník kurzu se seznámí s následujícími radiokomunikačními zařízeními:
  • radiostanice VHF/VHF DSC
  • ruční radiostanice VHF GMDSS
  • EPIRB
  • SART
  • PLB
  • přijímač GPS
  • NAVTEX
  a také s pyrotechnickými signalizačními prostředky.

Časový průběh kurzu GMDSS/SRC je následující:


09.00 - 09.10 h 10 minut Zahájení kurzu, prezentace
09.10 - 10.10 h 60 minut Radiokomunikační předpisy
10.20 - 11.05 h 45 minut Elektrotechnika a radiotechnika
11.15 - 12.00 h 45 minut Angličtina a frazeologie v námořních komunikacích
12.30 - 13.00 h 30 minut Oběd
13.00 - 14.00 h 60 minut Radiokomunikační provoz (teorie)
14.10 - 15.40 h 90 minut Radiokomunikační provoz (výcvik)
15.50 - 17.20 h 90 minut Radiokomunikační provoz (výcvik)
17.30 - 18.30 h 60 minut Radiokomunikační provoz (výcvik)
18.40 - 19.00 h 20 minut Závěrečný písemný test
19.00 - 19.10 h 10 minut Vyhodnocení kurzu, předání Osvědčení