Radiooperátor pro námořní pohyblivou službu

Tento osmihodinový kurz je určen těm, kteří mají problémy s anglickým jazykem a nemají touhu plout do vzdáleností větších než je 10 Nm od pobřežní linie. Obsah kurzu je totožný s kurzem Short Range Certificate a má za cíl připravit účastníky kurzu ke složení zkoušky odborné způsobilosti a získání omezeného průkazu radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu v pobřežních vodách a na vnitrozemských vodních cestách [písm. f) vyhlášky č. 157/2005 Sb.].

Výhodou je, že při zkoušce odborné způsobilosti ČTÚ nezkouší konverzaci v anglickém jazyce, tento průkaz postačuje k vydání průkazu Velitel námořní jachty pro oblast plavby "C", je platný na vnitrozemských vodních cestách ČR a v řadě zemí světa a cena kurzovného je příznivější než u kurzu SRC.

Nevýhodou je skutečnost, že držitel tohoto průkazu nemá možnost obsluhovat radiostanici s DSC kontrolérem, kterým je již vybavena většina moderních rádiových stanic.

Termíny kurzů a jejich obsah zjistíte v sekci [SRC].

Absolvent obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Cena: 500,- Kč (pro členy EUNJ, PČR, ZZS, HZS, AČR a městských a obecních policií)
1.000,- Kč (ostatní)