Rekvalifikační kurzy

Námořní akademie České republiky s.r.o. je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dle vyhlášky č. 176/2009 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání pro níže uvedené pracovní činnosti:

Název rekvalifikačního kurzu Rozsah
(vyučovacích hodin)
Strážný 40