Základy mapové navigace lodí

Osmihodinový kurz je zaměřen na základní dovednosti práce s mapou odpovídající znalostní úrovni velitele námořní jachty pro oblast plavby "C". Pro výcvik je používán mapový set mala karte Chorvatska anebo mapa Dover strait (kanál La Manche).

V kurzu budou přednášena tato témata:

 • základní informace o Zemi (rovnoběžka, poledník, LAT, LONG);
 • vzdálenosti v navigaci, deklinace, deviace, magnetický a náměrový kompas;
 • vliv větru na jachtu za plavby, poziční linie, určení polohy jachty;
 • rozdělení námořních map, opravy námořních map, značky na mapě, majáky;
 • navigační příklad - Chorvatské teritoriální vody;
 • princip Merkatorovy projekce map;
 • loxodroma a princip plavby po loxodromě, loxodromický a Merkatorův trojúhelník, výpočty;
 • značení objektů na pobřeží, druhů dna, břehů, identifikace navigačních znaků;
 • teorie vzniku přílivových jevů a jejich vliv na pobřežní navigaci, druhy přílivů;
 • stanovení směru a velikosti přílivového proudu z navigačních map a atlasů;
 • každodenní práce navigátora, navigace v noci a za snížené viditelnosti.
Absolvent obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Cena: zdarma (pro členy EUNJ, PČR, ZZS, HZS, AČR a městských a obecních policií)
1.000,- Kč (ostatní)